Log ind
NIU Indgang collage.jpg

Hvad og hvem er Næstved Idræts Union?

Formålet med Næstved Idræts Union (NIU) er at fremme idrætslivet i Næstved kommune

Vi vil arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for foreningernes klubliv og for udøvelsen af de forskellige idrætsgrene.

Vi vil virke for et godt forhold mellem medlemsforeningerne og varetage den samlede idræts interesser overfor kommunen og andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere.

NIU er rådgivende i forhold til det politiske og administrative niveau i kommunen. I denne situation udtaler NIU sig om opgaver, og rådgiver omkring idrætspolitik, faciliteter, økonomi etc.

Enhver idrætsforening, som er hjemmehørende i Næstved Kommune og som opfylder betingelserne for at være medlem af DIF, DGI eller DFIF, kan optages som medlem.

Optagelse
Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen for NIU og følgende skal vedlægges som bilag:

  • En oversigt over foreningens bestyrelsesmedlemmer
  • Oplysning om det samlede medlemstal, herunder aktive medlemmer under 25 år og passive medlemmer
  • Et eksemplar af foreningens vedtægter

NIU kan til enhver tid bede en medlemsforening om at fremsende oplysninger om ovennævnte forhold. NIU's bestyrelse afgør herefter om optagelse kan finde sted. Afslag om optagelse kan indbringes for NIU's repræsentantskab.

 

Hvem er vi i NIU

NIU er en paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Næstved, og ledes i det daglige af en bestyrelse på 5 medlemmer. NIU modtager driftsmidler fra Næstved Kommune for at varetage en idrætsfaglig forbindelse mellem kommunen på den ene side og alle de relevante idrætsforeninger på den anden side. NIU's bestyrelse vælges hvert år på repræsentantskabsmødet blandt repræsentanter fra NIU's medlemsforeninger.

Den nuværende bestyrelse ser således ud:

Formand Ole Hansen

Kasserer Anne Zachariassen

Sekretær Karina Zachariassen

Bestyrelsesmedlem Jens Kammersgaard

Bestyrelsesmedlem Stig Andersen

Nyheder & Aktiviteter Følg med i hvad der rører sig i NIU
Kontakt os

Du kan også kontakte NIU's bestyrelse ved at bruge vores funktions-mailadresser:

formand@niu.dk                    (Ole Hansen)

naestformand@niu.dk          (Stig Andersen)

kasserer@niu.dk                    (Anne Zachariassen)

sekretaer@niu.dk                   (Karina Zachariassen)

bestyrelsesmedlem@niu.dk (Jens Kammersgaard)

Mærk Næstved Sport Awards 2019

Igen i 2019 er Næstved Idræts Union medarrangør af festen for danske mestre fra Næstved Kommune.

Aftenen byder nok engang på lækker mad, en underholdende konferencier i Morten Dam Sørensen, skønne toner fra Rasmus Hedebo og Friends og en dygtig lokal sangerinde.

Udover hædringen af Næstveds mestre, uddeles der også awards til stærke lokale profiler og initiativer, samt store penge beløb fra Team Næstved Elite til idrætsforeninger, der præsterer på elite-niveau og derigennem sætter Næstved på Danmarks elite-landkort.

Vi håber at du og din familie og måske dine venner har lyst til at deltage!

 

Du kan læse mere om arrangementet på Mærk Næstved Sport Awards egen hjemmeside: MN Sport Awards 2019

Nedenfor kan du se et udsnit af de mange fotos fra Mærk Næstved Sport Awards 2018: