Log ind

Næstved Idræts Union

Samarbejds- og rådgivningsorgan for Næstveds idrætsforeninger

Her på siden vil vi gerne dele nyttige links
Nyheder & Aktiviteter Følg med i hvad der rører sig i NIU
Vi hjælper den enkelte forening med at komme i dialog med de offentlige instanser Fordele ved et medlemskab

Vores formål er at

fremme idrætslivet i Næstved Kommune

Næstved Idræts Union har hjemsted i Næstved Kommune.

NIU's formål er at

- fremme idrætslivet i kommunen,

- arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for klubliv og udøvelse af
forskellige idrætsgrene,

- virke for et godt forhold mellem medlemsforeningerne

- varetage den samlede idræts interesser overfor kommunen og andre
offentlige myndigheder og samarbejdspartnere.

- være rådgivende i forhold til det politiske og administrative niveau i kommunen omkring idrætspolitik, faciliteter, økonomi etc.

Enhver idrætsforening, som er hjemmehørende i Næstved Kommune og som opfylder betingelserne for at være medlem af Danmarks Idræts-Forbund, DGI eller DFIF, kan optages som medlem.

Optagelse
Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen for NIU og følgende skal vedlægges som bilag:
- En oversigt over foreningens bestyrelsesmedlemmer.
- Oplysning om det samlede medlemstal, herunder aktive medlemmer under 25 år og passive medlemmer.
- Et eksemplar af foreningens vedtægt.

NIU kan til enhver tid bede en medlemsforening om at fremsende oplysninger om ovennævnte forhold. NIU´s bestyrelse afgør herefter om optagelse kan finde sted.
Afslag om optagelse kan indbringes for NIU´s repræsentantskab.

Professionalisme - Det betyder at vi:

Samarbejder for at nå et fælles mål.
Går efter de dygtigste personer til de opgaver vi skal løse.
Har fokus på at udvikle os og vores produkter.

Ordentlighed - Det betyder at vi:

Opfører os ordentligt
Taler ordentligt
Arbejder ordentligt, og har orden i vores ting

Troværdighed - Det betyder at vi:

Stoler på hinanden og holder vores aftaler
Siger hvad vi mener, og mener hvad vi siger
Har respekt for hinanden

Sammenhold