Log ind

Hovedforeninger

 

HG Hovedafdeling

Formand

Flemming Jørgensen

Georg Brandes Vej 45

4700 Næstved

20888898

fljo@stofanet.dk

Kasserer

Annette Krogh Otzen

Kalbyrisvej 105

4700 Næstved

28716939

annetteotzen@hotmail.com

http://www.hgsport.dk/

 

Hyllinge-Menstrup Idrætsforening

Formand

Jens-Vilhelm Jensen

Tornemarksvej 34, Brorup

4700 Næstved

20236283

jwj@post9.tele.dk

Kasserer

Preben Kure Larsen

Tåstrupvej 12, Hyllinge

4700 Næstved

5544 4112

 

Karrebæk Idrætsforening

Formand

Louis Holm Kristensen

Brosvinget 7

4736 Karrebæksminde

20314011

ludimann@yahoo.dk

Kasserer

Søren B. Lund

Mikkelhøj 57

4736 Karrebæksminde

61607492

sblund@privat.dk

http://www.karrebaek-if.dk

 

Lille Næstved Idrætsforening

Formand

Rikke Hegelund

Ny Holstedvej 21

4700 Næstved

4058 8886

formand@lni.dk

Kasserer

Susanne Munksgaard

Plantevej 36

4700 Næstved

2091 5081

kasserer@lni.dk

http://www.lni.dk

 

Næstved IF Hovedafdeling

Kasserer

Leo Holm

Lindeparken 41

4700 Næstved

7238 5657

famholm@c.dk

http://www.nifhovedafdeling.dk

 

Sct. Jørgens Skoles IF

Kasserer

Ruth Ploug

Lindholmvej 7

4700 Næstved

26409999

sjsi.sport@gmail.com

http://www.SJSI.dk