Log ind

NIU dialog med medlemsforeninger

I NIU er det vores målsætning at komme i endnu tættere dialog med vores medlemsforeninger

I disse måneder kontakter vi i NIU alle vores medlemsforeninger for at udbrede kendskabet til NIU og de arrangementer og initiativer, som vi har på dagsordenen, ligesom vi ønsker at få et bedre indblik i foreningernes 'maskinrum'. Herunder vil vi meget gerne inviteres med til de stævner og lejre, som foreningerne afholder i Næstved kommune.

Det siger sig selv at en paraplyorganisation som NIU ikke kan udføre sit job uden en god og regelmæssig dialog med medlemsforeningerne, ligesom det kræver et godt netværk at få ting til at ske og for at præge udviklingen i en positiv retning for alle Næstved kommunes idrætsforeninger. Med den nye hjemmeside, som vi er blevet meget bedre til at vedligeholde, og med vores nyhedsbreve og vores kontaktstruktur til hver enkelt forening, er det vores håb og ønske at vi i den kommende tid lærer hinanden bedre at kende og få talt sammen om de udfordringer, der ligger i at drive en forening. Det er præcis den grundtanke, der ligger bag NIU, og der er præcis den værdi vi nu mere målrettet end nogensinde går efter at skabe.

Dialogen mellem foreningerne og NIU kan udmærket foregå med foreningens formand eller kasserer, men vi mødes også gerne med hele bestyrelsen, hvis det passer ind i jeres planer. I den forbindelse er det selvfølgelig vigtigt at vi har jeres opdaterede kontaktinformationer i foreningen, så husk at fortælle os hvis I skifter formand eller kasserer.

Når vi kontakter jer, vil vi gerne tale med jer om disse punkter:

Foreningsintro 2017