Log ind
NK kommunevåben.JPG

Fritidsvaneundersøgelsen

Næstved kommune har gennemført en fritidsvaneundersøgelse

Undersøgelsen blev gennemført i 2018 af Center for Kultur og Borgerservice sammen med Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet (SDU). Der er tale om en stor spørgeskemaundersøgelse af børns og voksnes fritidsvaner. Resultatet er blevet en meget grundig kortlægning af, hvem der går til hvad og hvor, hvordan borgerne ser på de fysiske rammer, hvor meget de deltager i frivilligt arbejde, og hvordan de generelt vurderer Næstved Kommune. Resultaterne er desuden koblet til en række sociale faktorer og sammenlignet med andre kommuner.

Eksempelvis er børn og unges idrætsdeltagelse i Næstved Kommune på samme niveau som i 2009, men der er store forskelle mellem skoledistrikter på, hvor aktive børnene og de unge er.
De voksne i Næstved Kommune er meget idræts- og motionsaktive, men ligesom på landsplan har der været en mindre tilbagegang i idrætsdeltagelsen siden 2009, og der er væsentlige forskelle mellem lokalområder.
Derudover kan man se, at deltagelsen i frivilligt arbejde er lidt højere i Næstved Kommune end i landet som helhed.
Du kan læse mere og finde et link til selve undersøgelserne her